Bostadsmarknaden – fortsatt säljarens marknad

Säljarens marknad

Statistiken för februari talar sitt tydliga språk. Bostadsmarknaden är superhet och priserna fortsätter uppåt.

Priserna i riket

Under februari steg priserna på bostäder i genomsnitt med 2,3% jämfört med januari. Bostadsrätter var upp 1,6% och villor upp 2,8%, rapporterar Valuguard Hox-index. Det är fortsatt villamarknaden som driver bostadsmarknaden uppåt. Jämfört med 2020 är priserna på villor upp med över 15%

Utbudet

Bostadsrättsutbudet var i princip i nivå med de senaste årens statistik för februari.
För villor däremot var utbudet rekordlågt. I februari var villautbudet 23 procent lägre än i februari 2020 enligt Hemnets statistik.

Rekordkorta försäljningstider

Under februari tog det i genomsnitt 15 dagar för att sälja en bostadsrätt eller ett radhus. För att sälja en villa tog det i genomsnitt 18 dagar. För villor är det hela 5 dagar eller 22% snabbare än under februari 2020.

Prisförväntningarna fortsätter upp

Enligt Hemnets Köparbarometer för mars månad svarade 58% av de tillfrågade att de tror på fortsatt stigande priser de kommande 6 månaderna. Samtidigt är det allt färre som tror på fallande priser. Endast 11% av de tillfrågade tror att priserna går ned de kommande 6 månaderna.

Sammanfattningsvis – det är säljarnas marknad

Sammanfattningsvis är bostadsmarknaden fortsatt urstark. Det är helt klart säljarens marknad. Priserna är höga, utbudet relativs lågt, efterfrågan stor och säljtiderna korta. Det är med andra ord rätt tid att sälja, framförallt om man skall flytta från villa till bostadsrätt.