Bostadsmarknaden hösten 2023: En djupdykning

Fallande bostadsmarknad

Hösten 2023 har bostadsmarknaden i Sverige genomgått betydande förändringar. Med en kombination av ekonomiska, politiska och marknadsrelaterade faktorer har marknaden visat allt fler tecken på osäkerhet och förändring.

Riksbankens påverkan på bolåneräntorna

Riksbanken har under sista året genomfört en rad höjningar av styrräntan, vilket har skapat skälvningar genom bostadsmarknaden. Osäkerheten och oron resulterar allt färre köpare och säljare kan mötas och enas om värdet på bostäder som skall överlåtas.

  • Styrräntans Höjning: Riksbanken har beslutat att höja styrräntan till 4 procent. Detta beslut har tagits i ljuset av en lågkonjunktur och en önskan att stabilisera ekonomin. Som ett resultat har de rörliga bolåneräntorna närmat sig 5 procent, en ökning från tidigare genomsnittsräntor på cirka 1,5 procent på bara något år.

Villaägares Ekonomiska Utmaningar

Med räntehöjningen har villaägare ställts inför ekonomiska utmaningar.

  • Räntekostnadens Påverkan: För den som nyligen har köpt en bostad har räntehöjningarna inneburit en betydande ökning i årliga räntekostnader. För den som har köpt en villa till dagens genomsnittspris och maxbelånat sig har ränteökningen sedan början av 2022 inneburit en ökad räntekostnad på nästan 100 000 kronor per år (Hemnet).

Villaprisernas Nedgång

Villapriserna har visat en nedåtgående trend på flera platser i Sverige.

  • Storgöteborgs prisfall: Den mest påtagliga förändringen har skett i Storgöteborg med ett prisfall på 5,3 procent under september månad.
  • Nationellt prisfall: Totalt sett har priserna på villor minskat med 1,9 procent över hela landet. Sedan bostadspriserna var som högst förra våren har de minskat med nästan 13 procent.

Bland mäklare är det dock en utbredd uppfattning att de stora ränteuppgångarna borde slå igen tydligare på bostadspriserna. Risken är inte obetydlig för fortsatta nedgång på bostadsmarknaden.

Bostadsbyggares perspektiv på marknaden

Bostadsbyggarnas utsikter ser fortsatt dystra ut enligt den senaste bobyggarbarometern från Prognoscentret. Trots att hälften av bostadsutvecklarna och småhusbyggarna förväntar sig en oförändrad låg försäljningstakt i nästa kvartal, tror fyra av tio på en ytterligare minskning. Bara en av tio förväntar sig en ökning. Företagen är dock något mer optimistiska för sina egna utsikter jämfört med branschen som helhet. Majoriteten tror att sysselsättningen kommer att minska, men det finns en viss optimism kring räntehöjningar och möjligheten att räntetoppen snart är nådd.

Bobyggarbarometern egna företaget 4 kv:

  • Försäljning: Minska 41%, Oförändrad 48%, Öka 12%.
  • Byggstarter: Minska 61%, Oförändrad 35%, Öka 4%.
  • Känsla för utvecklingen: Sämre 62%, Oförändrad 29%, Bättre 9%.
  • Antal anställda: Minska 57%, Oförändrad 42%, Öka 1%.

Framtidsutsikter för Bostadsmarknaden

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, menar att bostadspriserna visar stark motståndskraft trots fall i september, särskilt i Storstockholm. Han förutspår dock en prisminskning under hösten, delvis på grund av fördröjda effekter från Riksbankens räntehöjning. Låga bolånemarginaler kan öka när bankerna justerar inlåningsräntorna, vilket påverkar den rörliga bolåneräntan. Dessutom kan bostadsrättsföreningar se stora höjningar av månadsavgifterna.


Med dessa insikter kan vi konstatera att bostadsmarknaden i Sverige under hösten 2023 har genomgått betydande förändringar. Det har varit få ljuspunkter på bostadsmarknaden denna höst. Men om vi blickar framåt ser vi en situation med bostadsbrist på många platser i landet. Detta, i kombination med rekordlåg produktion av nya bostäder, tyder på en het bostadsmarknad i framtiden.