Bostadsmarknaden våren 2020

Vi får många frågor ang. hur bostadsmarknaden påverkas av coronakrisen. Det är såklart omöjligt att ge någon träffsäker prognos för hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas. Det finns för många osäkra variabler i den ekvationen. Vi som fastighetsmäklare är heller inte bäst lämpade att försöka göra prognoser. Vårat tips är att man följer med i rapporteringen kring krisens utveckling. Lyssna till de aktörer som har bäst inblick i områden som politik och ekonomi. Nedan följer några intressant inlägg och källor till information.

Finansinspektionen meddelar att förlorad inkomst kopplat till coronaviruset kan ge undantag från amorteringskravet.

Amorteringskravet är utformat för att högt belånade hushåll i normala tider ska amortera på sina skulder och därmed öka hushållens motståndskraft. Kravet är utformat så att banker och låntagare kan komma överens om undantag från kravet när det finns särskilda skäl. Hushåll kan till exempel hamna i situationer där deras disponibla inkomster oväntat minskar.
Finansinspektionen ser inkomstbortfall kopplat till coronaviruset som ett sådant särskilt skäl där banken och låntagaren ska ha möjlighet att komma överens om att under en begränsad period minska eller pausa amorteringarna. FI har också kommunicerat sin syn till bankerna.

Läs mer på Finansinspektionens hemsida

Bedömare tror att bostadsmarknaden kommer att klara sig relativt bra genom krisen

Två ”tunga” chefsekonomer, SEBs Robert Bergqvist och Swedbanks Andreas Wallström spår bostadspriserna kommer att hålla emot hyggligt framöver.

Robert Bergvist sade i förra veckan – Dels kommer bostadsmarknaden att styras av vad som händer på arbetsmarknaden och i förlängningen hushållens betalningskapacitet. Dels kommer den att påverkas av vad som händer på börsen.

Läs artikeln på om att ”Bostadsmarknaden klarar coronakrisen”

Men senaste tidens börsfall och permitteringar på arbetsmarknaden tyder på att även bostadsmarknaden kan drabbas hårt.

Priserna ser ut att vara på väg nedåt enligt Hemnets marknadsanalytiker

Allt fler bostadsköpare tror på sjunkande priser, visar Hemnets senaste köparbarometer. Förväntningarna liknar situationen som var under hösten 2017 då bostadspriserna föll kraftigt.
– Det talar för att priserna ska dippa på kort sikt, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Läs artikeln om Hemnets senaste köparbarometer här

SBAB har en bra informativ sida ang. coronakrisen och boendeekonomi

SBABs informativa och lättlästa hemsida som bl.a. har en välstrukturerad och bra ”frågor och svar sektion” om hur coronakrisen påverkar boendekonomin.

SBAB – Vanliga frågor med anledning av coronaviruset

Hemnets sida för Bostadsmarknaden och coronaviruset

Hemnet har också en sida som de löpande uppdaterar med information som rör bostadsmarknaden och coronaviruset. Här kan man följa statistik och experters utlåtanden om marknaden.

Hemnet – Bostadsmarknaden & coronaviruset