Corona och digitalisering av bostadsaffären

Mycket skrivs nu om Corona och Covid19 från olika aktörer som inte nödvändigtvis är experter på virus, smittskydd och vård. Det är så klart bra att företag tar sitt samhällsansvar och försöker bidra till social distansering samtidigt som de fortsätter med sina affärsverksamheter i den mån det går.

I och med Corona-krisen aktualiseras frågan om vilka moment i en bostadsaffär som går att sköta på distans. Vi är inte experter på smittskydd, men vi är experter på bostadsförmedling på distans med tusentals lyckade affärer i bagaget.

Undersökning av objektet svår att sköta helt på distans

Även om vissa initiativ tagits för att kunna sköta visningar på distans så är det i de flesta fall nödvändigt för en köpare att se objektet ”live” innan man slår till.

Det är även i tider som dessa viktigt att man som köpare undersöker objektet man vill köpa innan man skriver under ett bindande kontrakt, så visning är svårt att komma runt. Vi arbetar som alltid främst på distans och låter ägarna själva sköta visningen. Vi uppmanar våra kunder att undvika visningar med mycket folk på en gång, likt andra mäklare gör i dessa tider.

Fördelar med bostadsaffärer på distans

Det finns även i vanliga fall fördelar med att arbeta på distans och sköta saker digitalt, även om just visningar inte gör sig så bra på distans. Att däremot träffas för att skriva under kontrakt är inte nödvändigt, annat än p g a förlegade regler i Jordabalken och dess motsvarighet i Bostadsrättslagen om skriftlighetskrav. ”Mäklarsamfundet uppmanar regeringen att snarast … möjliggör digital signering av köpehandlingar.” Det är bara att hålla med.

Det är mycket bättre att parterna får kontrakten på email i god tid innan kontraktsskrivningen. De kan då i lugn och ro läsa igenom avtalen och ställa frågor till mäklaren innan de skriver under. Själva signeringen blir då en formalitet. Den formaliteten är otroligt viktig, men bör som Mäklarsamfundet påpekar kunna lösas digitalt. Det ger samma tyngd som skriftlighetskravet, men gör att säker kontraktsskrivning kan lösas utan att parterna måste vara på samma ställe och andas på varandra.

Mäklarens närvaro är inte nödvändig när alla eventuella frågetecken redan är utredda. Skulle det, trots allt, uppstå nya frågor kan dessa tas via telefon.

I dessa tider är det ännu viktigare att inte träffa människor i onödan och därför bör lagstiftaren ta ansvar och göra det möjligt att digitalt signera kontrakt och överlåtelseavtal samt uppdragsavtal.

 Att skriva under med penna på papper var bra när Jordabalken kom till fast nu har vi bättre metoder.