Det lilla ljuset i coronatunneln

Inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden drabbar våra pensionärer hårt. Speciellt svårt har de varit för de äldre som vill sälja sina villor och flytta in i en bostadsrätt. I dessa fall är både reavinstskatten och nekade bolån stoppklossar för en framtida flytt. De senaste 3 månadernas statistik från Mäklarstatistik ger dock ett litet ljus i coronatunneln.

Statistiken visar nämligen att bostadsrättspriserna i riket har gått ner med 0.9% de senaste 3 månaderna. Detta medan villapriserna ökat med 4.8% under samma period.

Med andra ord har marginalen från det att man säljer sin villa, till att man köper en bostadsrätt, ökat med nästan 6 procentenheter. Detta kan verka lite, men när det handlar om försäljningar i miljonklassen, blir det en ansenlig summa pengar.

Om det är den pågående pandemin som gjort att fler vill flytta från sina bostadsrätter och bosätta sig i en villa, låter vi vara osagt. Dock har de senaste månadernas trend skapat en liten lucka för de äldre som vill flytta ut från sina villor och bosätta sig en lägenhet.

Dock kvarstår det lilla problemet att bankerna är väldigt restriktiva, i de fallen flytten behöver finansieras med ett banklån.