Jämföra mäklararvoden – hur gör man?

Vad är ett normalt mäklararvode? vad är rimligt, vad betalar andra för sin mäklare, hur kan det vara så dyrt att anlita mäklare osv. Detta är frågor som många ställer sig när man skall sälja sin bostad.

Internet har gjort det möjligt att jämföra många varor och tjänster. Mäklartjänster är dock svåra att jämföra. Det är ofta otydligt exakt vad som ingår hos olika mäklare. Dessutom är det ofta väldigt otydligt vad man i rena pengar kommer att få betala.

Fram till nyligen har den enda möjligheten, för att jämföra arvoden, varit att fråga vänner och bekanta som nyligen sålt sin bostad. Men nu har statliga SBAB lanserat en tjänst för att jämföra mäklararvoden.

SBAB lanserar Arvodeskartan

Med hjälp av SBABs arvodeskarta kan du få en indikation på hur höga mäklararvodena är i ditt område.
Statistiken bygger på inrapporterade arvoden från verifierade säljare och visas endast för områden där det finns minst 50 inrapporterade arvoden.

Kartan missar lägsta möjliga arvode

Eftersom modellen som SBAB använder för att ta fram värden för medianarvoden rensar bort de högsta och de lägsta arvodena så missar modellen ofta de försäljningar som sker med nya, alternativa tjänster som Privatmäklaren där arvodet är betydligt lägre.

”De spann vi visar är från 5:e till 95:e percentilen och vi visar bara aggregerad statistik när vi har ett tillräckligt stort statistiskt underlag. Statistiken bygger på inrapporterade arvoden från verifierade säljare och visas endast för områden där det finns minst 50 inrapporterade arvoden.”

Att en tjänst som jämför mäklararvoden missar att lyfta fram alternativa tjänster med mycket lägre arvode är en brist. Anledningen är med stor sannolikhet att SBAB vill lyfta fram sin sajt (Hittamäklare) för att jämföra mäklare. Sajten är anpassad för traditionella (dyra) mäklartjänster och inte för de nya modeller för att sälja bostad som vuxit fram på senare år.