Överlåtelsebesiktning vid bostadsförsäljning: Vad du behöver veta

Ett hus som genomgår överlåtelsebesiktning

Nyligen stötte jag på en insiktsfull artikel på Husbyggaren som belyser överlåtelsebesiktningarnas betydelse i Sverige. Denna besiktning, som oftast genomförs när ett hus byter ägare, är avgörande för både köpare och säljare. Men vem bör egentligen stå för besiktningen, och hur påverkar relationen mellan mäklare och besiktningsföretag processen?

Artikeln på Husbyggaren var mycket upplysande och här är några av de viktigaste punkterna som togs upp.

Överlåtelsebesiktningar som det ser ut idag

 • I Sverige genomgår de flesta småhus en besiktning vid försäljning.
 • Köpare har en undersökningsplikt, medan säljare har, enligt rättspraxis, en viss upplysningsplikt.
 • Mäklarens uppgift är att förmedla bostäder och säkerställa att både säljare och köpare uppfyller sina skyldigheter.
 • Även med besiktningar är tvister efter försäljning relativt vanliga och kan bli kostsamma.

Nyckelinsikter från Husbyggarens artikel

 1. Besiktningens beställare: Vem som beställer besiktningen (säljare eller köpare) varierar. Det finns rekommendationer om hur det bör göras, men praxis skiljer sig.
 2. Marknadens påverkan: På en het bostadsmarknad säljs fastigheter snabbt, ibland utan att köpare ens har sett eller besiktigat dem.
 3. Högsta domstolens ställningstagande: Det finns en dom som betonar vikten av att köpare anlitar en egen besiktningsman (HD 2017 T 3034-15).
 4. Mäklare och besiktningsföretag: Avtal mellan dessa parter kan påverka objektiviteten. Kunder erbjuds ofta paketlösningar, och det kan vara svårt att se de verkliga kostnaderna.
 5. Besiktningens omfattning: En besiktning täcker inte allt. Många tror felaktigt att de är ”skyddade mot allt” gällande bostadens skick efter en besiktning.
 6. Besiktningsmans kompetens: Det finns ingen lagstadgad krav på besiktningsmans kompetens i Sverige, vilket kan vara problematiskt.
 7. Bostadsrättslägenheter: Även här finns det många tvister, trots att de inte omfattas av samma lagstiftning som småhus.
 8. Lagstiftning i Norge och Danmark: Båda länderna har skärpt sina lagar kring besiktning för att höja kvaliteten och skydda köpare och säljare.

Varför en överlåtelsebesiktning är viktig för köpare och säljare

Överlåtelsebesiktning vid bostadsaffärer är viktig för att ge en oberoende bedömning av bostadens skick. För säljaren minskar det risken för framtida tvister om dolda fel och bidrar till en rättvis prissättning, samtidigt som det skapar förtroende i affären. För köparen erbjuder det en klar bild av bostadens tillstånd, vilket underlättar beslutsfattandet, möjliggör förhandlingsunderlag vid eventuella brister och ger en känsla av trygghet i köpet. I korthet skapar överlåtelsebesiktningen en smidigare och mer transparent bostadsaffär för båda parter

Bör Sverige följa Norge och Danmark

Pia Engman, artikelförfattaren, drar slutsatsen att Sverige bör överväga att uppdatera sin lagstiftning kring överlåtelsebesiktning för att bättre skydda både säljare och köpare. säljare och köpare.

Färre tvister om köpare och säljare möts tidigare i processen

När det gäller vår verksamhet på Privatmäklaren, där säljaren själv visar bostaden, har vi märkt att tvister mellan köpare och säljare är sällsynta. Jag tror att detta beror på två huvudorsaker:

 1. Våra säljare och köpare möts personligen redan vid visningen, vilket minskar risken för missförstånd.
 2. Vi är mycket tydliga med ansvarsfördelningen gällande bostadens skick.

Läs hela artikeln om överlåtelsebesiktningar här.