Var hittar man offentliga auktioner?

Offentlig auktion

Privatmäklaren anlitas för att marknadsföra hus och lägenheter som skall säljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Vi anser att det vara ett problem att det inte finns tydliga riktlinjer för hur offentliga auktioner skall marknadsföras. Delägare i fastigheter eller bostadsrätter som säljs på offentlig auktion är relativt maktlösa i processen. Vad kan man då göra för att nå ut med information om en offentlig auktion?

När uppstår behov av en offentlig auktion enligt samäganderättslagen?

Behovet uppstår om flera personer äger egendom tillsammans och en delägare vill sälja och någon annan motsätter sig försäljningen. Delägaren som vill sälja begär då hos tingsrätten att egendomen skall säljas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Om tingsrätten godkänner att egendomen skall säljas på offentlig auktion utses en god man, vanligen en advokat, till att hantera ärendet.

Motstridiga intressen

Vid offentliga auktioner finns det ofta motstridiga intressen. Delägaren som initierat försäljning, genom att begära tvångsförsäljning, vill normalt få så bra betalt som möjligt. Andra delägare kan ha andra intressen. T.ex. kanske någon av delägarna vill köpa ut de andra och då helst betala så lite som möjligt. Om man inte har möjlighet att köpa ut de andra, men inte vill sälja så är det vår rekommendation ändå att sälja genom en mäklare med fast arvode för att få bästa pris, utan att betala ett högt arvode. Det ger förutsättningar för ett bra affär jämfört med att låta det gå till offentlig auktion.

Har en god man något ansvar för att försöka nå ett högt slutpris?

Den gode mannen har inte något ansvar att verka för ett högt slutpris. Ansvaret sträcker sig till att göra informationen om den förestående auktionen offentlig. Vad detta innebär är oklart. Det tycks som att en god man kan nöja sig med att annonsera ut auktionen via sin egen hemsida.

Många advokater verkar dock se det som sin uppgift att auktionen skall bli ”allmänt känd”. De söker vägar att marknadsföra auktionen. De största marknadsplatserna är dock i princip stängda för advokater. På Hemnet får t.ex bara registrerade fastighetsmäklare med förmedlingsuppdrag marknadsföra bostäder.

Det finns dock vägar att nå ut med annonseringen, t.ex. på Booli.

Hur kan man marknadsföra en offentlig auktion

Det man kan göra är att sprida information om auktionen på t.ex. Booli, Blocket och sociala medier.

Vi på Privatmäklaren har ett antal advokatbyråer som anlitar oss för att marknadsföra hus och lägenheter i samband med offentliga auktioner. Dessa är ofta ambitiösa och har letat upp olika sätt för att nå ut till allmänheten med information om det förestående offentliga auktionen. Privatmäklaren erbjuder advokater att att marknadsföra offentlig auktioner. Här kan den gode mannen lägga upp en professionell annons på ett smidigt sätt. Genom Privatmäklaren blir annonsen sedan synlig på Booli – Sveriges näst största marknadsplats för bostäder.

För mer information om att marknadsföra offentliga auktioner av bostäder – besök offentligauktion.se