Har priserna på fastigheter gått ner?

Det har talats mycket om att bostadsmarknaden gått ner på sistone. Om man läser artiklar i media får man intrycket att priserna rasar och frågan är om priserna verkligen gått ner markant eller om det är mer av en tidningsanka.

Läs mer

Bostadsmarknaden hösten 2022 – hur skall man tänka?

Statistiken visar på nedåtgående priser i hela landet för både bostadsrätter och villor. Marknaden är dock ”ojämn”. Många objekt säljs fortfarande på riktigt höga nivåer. Det kan möjligtvis förklaras med att grunderna för en fortsatt stark bostadsmarknad fortfarande är intakta. Hur skall man då tänka om man vill flytta och sälja sitt nuvarande boende?

Läs mer

Kan man sälja bostad på sommaren?

Sommaren ses av många som den sämsta tiden på året för att sälja bostad. Men stämmer det verkligen? Vi på Privatmäklaren har följt marknaden under många år och kan konstatera att sommaren bjuder på många rena rekordförsäljningar av både hus och lägenheter. Det är dock lite speciellt att sälja bostad under sommaren. Det kan gå väldigt bra att sälja på sommaren, men det är inte bra att vara i en situation där man är tvungen att sälja under sommaren. Vill du sälja din bostad i juni eller juli så se till att ha en plan B.

Läs mer

Vad händer på bostadsmarknaden?

Höjda räntor, inflation, krig och pandemier kan ge tillfälligt lägre bostadspriser. Kommer priserna gå ner med 10%?

Det talas en del nu om att bostadspriserna ska gå ner och det kopplas till den sedan länge väntade räntehöjningen som genomförts i Sverige och andra länder. Fler sådana utlovas, men det är egentligen ingen nyhet. Kriget i Ukraina och de höga energipriser som kopplas samman med det i olika artiklar och uttalanden från västvärldens ledande politiker och byråkrater till samma effekt nämns inte sällan i sammanhanget. Hotet om (fortsatt) hög inflation och reallönesänkningar är den gemensamma faktorn för dessa båda fenomen. Frågan vi här behandlar är varför priserna skulle gå ner när det är inflation. Borde inte priserna gå upp om det är inflation, även på fastigheter och bostäder?

Läs mer

Kommande, snart till salu, på G – förmarknaden för bostäder i Sverige

En tydlig trend på bostadsmarknaden är att allt fler bostäder först publiceras som ”kommande” innan de hamnar som ”Till salu” på Hemnet. Objekten går i många fall inte att hitta på Hemnet och allt oftare säljs bostäderna redan på denna ”förmarknad”. Många spekulanter har börjat bevaka mäklarnas hemsidor när de inte längre kan ”lita på Hemnet”. Vad beror trenden på? Vilka tjänar på den och hur skall man själv agera när det är dags att sälja eller köpa en ny bostad?

Läs mer

Vad är en Bostadsrätt egentligen värd?

När man köper en lägenhet i Sverige så köper man nästan alltid en andel i föreningen som äger huset (inte alltid fastigheten) och rätten att bo i lägenheten som ska finnas i lägenhetsförteckningen. Där är den upptagen med ett unikt nummer och uppgifter om pantsättning, ägare, yta och antal rum. En bostadsrätts värde kan enkelt beskrivas som det högsta av vad någon vill och kan betala för den och vad säljaren är beredd att släpp den för. Frågan blir då vad som avgör detta och om detta ”marknadsvärde” är en bra indikation på det långsiktiga värdet. Går det att förlita sig på detta, så man vågar låna mångmiljonbelopp?

Läs mer

Kommer priserna på bostadsrätter stiga eller sjunka?

Två experter har kommit fram till rakt motsatta slutsatser angående den avgörande punkten om huruvida bostadsrättsföreningar generellt är underfinansierade. Den ena experten säger avgifterna i svenska bostadsrättsföreningar är alldeles för låga. Värdet på de enskilda bostadsrätterna borde därför gå ned. Den andra har kommit fram till att avgifterna i de flesta föreningarna är för höga och borde sänkas vilket motiverar högre värden på enskilda bostadsrätter.

Min åsikt är att båda har poänger, men det är intressant när två experter kan hamna så långt ifrån varandra i en så viktig fråga.

Läs mer

Hemnet inne på fel spår – sämre och dyrare

Hemnet är sedan länge den fullständigt dominerande marknadsplatsen för bostäder i Sverige. Många har försökt utmana, men hittills har ingen lyckats. Frågan är nu om Hemnet Group AB i sin nya roll som ”börsnoterad pengamaskin” snart har gått för långt i förhållande till bostadssäljarna som får stå för notan. En del tyder på att Hemnet nu kan närma sig början på slutet som den totala dominanten. Hemnet har de senaste åren efter försäljningen till det amerikanska riskkapitalbolaget General Atlantic höjt priserna för annonsering på plattformen dramatiskt.

Hemnet är fortfarande den bästa bostadssajten idag, men strategin med stora prishöjningar mot kunderna börjar nå vägs ände.

Vad som ser ut att kunna hota Hemnets ställning är inte i första hand att utmanarna har blivit bättre. Nej det är Hemnet själva, som efter ägarbyten och börsintroduktion höjt priserna och försämrat på andra sätt för sina kunder.

Vi hör allt oftare bostadssäljare beklaga sig över kostnaden för Hemnetannonseringen. Det är en indikation på att gränsen för hur mycket pengar man kan krama ur bostadssäljare och hur mycket man kan försämra villkoren för mäklarna snart är nådd. Vi tror att Hemnet måste byta spår för att inte nå en punkt där mäklarna enas om en ny plattform för internetannonsring av bostäder.

Läs mer

Missmatch på bostadsmarknaden?

När köpare och säljare har olika förväntningar och prisbild blir villamarknaden ibland lite segare. Det finns en del som tyder på att det är på gång att bli så nu, eller redan delvis är så.

Man ska inte dra för stora växlar av statistik från en enskild månad eller från en känsla man som enskild mäklare får baserat på ett fåtal affärer, men kombination av de båda kan vara en indikation på att något sker.