Mäkla bostäder och springa på elitnivå

För lite drygt ett år sedan hände det mycket som kom att påverka hur mitt liv ser ut idag. Jag var inne på min sista termin på fastighetsutvecklingsprogrammet på KTH och hade precis börjat med förberedelserna inför min kandidatuppsats. Jag hade dessutom jobbat som trainee inom fastighetsvärdering i ett par månader.

Läs mer

Bostadsmarknaden våren 2020

Vi får många frågor ang. hur bostadsmarknaden påverkas av coronakrisen. Det är såklart omöjligt att ge någon träffsäker prognos för hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas. Det finns för många osäkra variabler i den ekvationen. Vi som fastighetsmäklare är heller inte bäst lämpade att försöka göra prognoser. Vårat tips är att man följer med i rapporteringen kring krisens utveckling. Lyssna till de aktörer som har bäst inblick i områden som politik och ekonomi. Nedan följer några intressant inlägg och källor till information.

Läs mer

Större Attefallshus från den 1 mars 2020

Från och med 1 mars 2020 införs de nya reglerna för Attefallshus som riksdagen beslutade om i januari. De nya reglerna avser de Attefallshus som är komplementbostadshus. Dessa tillåts nu ha en byggnadsarea på högst 30 kvm istället för som tidigare 25 kvm. Notera att det är byggnadsarea som avses, inte boarea. Med byggnadsarea menas byggnadens yttermått, alltså den yta som byggnaden upptar på marken.

Läs mer

Skillnaden mellan Privatmäklaren och Hemverket

Allt oftare får vi samtal från personer som skall sälja sin bostad och undrar vad som skiljer vår mäklartjänst från vår konkurrent Hemverket. För att försöka göra det tydligare har vi gjort en uppställning så att man kan se både skillnader och likheter.

Läs mer